Marjan Mag Niet Mee !!

"Hengsteballen tot kunst verheven"

Welkom bij Marjan mag niet mee!!

Ergens in 1997 kwam een aantal mannelijke leden van de Amstelveense Handbalvereniging Kwiek erachter dat er weinig meer te verwachten viel van hun mannelijke mede-leden op het gebied van huwelijksvoltrekkingen. De daarmee gepaard gaande vrijgezellenavonden waren de heren altijd goed bevallen, dus werd besloten een alternatief te zoeken voor deze hengsteballen.

Er werd afgesproken een besloten clubje op te richten, waarmee jaarlijks een heel weekend de beest uitgehangen zou worden, opdat het beest in hen gedurende de rest van het jaar de brave huisvader/echtgenoot/loonslaaf zou tolereren.

Uiteraard zouden tijdens deze weekenden vrouwen niet toegestaan worden, waarop iemand geroepen moet hebben: "Inderdaad, Marjan mag niet mee!", waarmee een naam voor de club gestalte kreeg.

Jorris van der Schaar flanste een brief in elkaar, waarin de heren voor de oprichtingsvergadering werden uitgenodigd en in juni 1998 werd voor het eerst een weekend in de Belgische Ardennen georganiseerd.

Om nooit echt opgehelderde redenen kon de webmaster van deze site niet bij dat eerste weekend aanwezig zijn, zodat daarvan helaas geen foto's beschikbaar zijn (ooit komt dat misschien nog).

Het weekeinde van 1999 (ergens in het hoge noorden, aan het Schildmeer) is tot nu toe ook nog aan publicatie op deze website ontkomen, maar vanaf 2000 is, in toenemende mate, fotomateriaal beschikbaar, dat op deze site gepubliceerd wordt.

Maak met behulp van het menu ter rechterzijde een keuze voor het deel van deze site dat je wilt bezichtigen.

© marjanmagnietmee.nl. Alle rechten voorbehouden.
Alle afbeeldingen en teksten op deze website zijn eigendom van Marjan Mag Niet Mee!!
Met uitzondering van leden van MMNM is het eenieder verboden om, zonder voorafgaande toestemming van Marjan Mag Niet Mee, afbeeldingen of teksten van deze website te gebruiken, te vermenigvuldigen (op welke wijze dan ook) of te publiceren.
Marjan Mag Niet Mee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor psychische en/of fysieke ongemakken ten gevolge van het bekijken van foto's op deze website, noch kan MMNM aansprakelijk worden gesteld voor negatieve effecten voor de leden van MMNM ten gevolge van het bekijken van de foto's op deze website door derden (werkgevers, collega's, familie, etc.)